Att köra motorsport är inte bara roligt utan det kan också vara farligt. Höga hastigheter förekommer och förarna är ibland oskyddade. I samband med att man tar licens för att köra i sporten får man också lära sig mer om de säkerhetsregler som finns i sporten. Det handlar om att man inte får köra för nära andra, man får inte köra på ett sätt som skadar och mycket annat.

Vilken säkerhetsutrustning ska finnas?

Vid större tävlingsevenemang inom motorsport finns det i regel räddningstjänst på plats som kan hjälpa till. Det ska dock finnas viss utrustning i alla bilar. Brandsläckare, bältesskärare och en krocksäker bur är i regel krav. För förarna ska hjälm och flamskyddad utrustning bäras och det gäller även för motorcykelförare.

Om något händer

Det är inte helt ovanligt att olyckor händer i samband med olika motorsportevenemang. En del av dem är av det allvarligare slaget. Om en olycka händer på tävling brukar det ofta vara så att hjälp snabbt är på plats. Händer det däremot på en mindre träning är det bra om någon kan hjälpa till med hjärt- lungräddning, med att larma samt med att kanske släcka en brand.