Det skrivs mycket om att välja hållbara alternativ i livet oavsett om det gäller bilar, kläder eller kost. I vissa fall kan det miljövänliga snacket kännas avlägset och inte riktigt komma en inpå. Därför är det bra att mellan varven kunna läsa om direkta berättelser från verkligheten där ämnet tas upp på ett konkret sätt.

När det gäller arbetssysslor i snömiljö är svenskkonstruerade fordon att föredra framför utländska för att anamma en hållbar livsstil. Här får du ta del av en verklig berättelse om vikten av rätt hållbarhetstänk från grunden.

Anekdot från verkligheten

En fastighetsförvaltare i Hälsinglands inland lyckades utmärka sig i bygden genom att sätta det lokala näringslivet i första hand samt verka för ett mer hållbart samhälle. Från att erbjuda elever runt om i länet betald praktikplats till att uteslutet använda miljövänliga produkter till skötsel och underhåll av fastigheter.

Med tiden kände förvaltaren att konceptet inte var komplett eftersom många arbetsprocesser i arbetsvardagen krävde dyra inköp av utlandstillverkade redskap. Något som heller knappast var hållbart i längden. Det fanns helt enkelt ett behov av att fullborda det hållbara konceptet på alla plan inom just den här serviceverksamheten. Efter att ha undersökt den svenska marknaden valde den norrländska fastighetsförvaltaren att investera i svenska konstruktioner som går att se närmare på Kellfri.se – en leverantör som fokuserar på hela produktkedjan. Med hjälp av Kellfri kunde förvaltaren bland annat investera i svensktillverkade konstruktioner till snöröjning, vilket var en av de mest frekventa sysslorna under vinterhalvåret.

Anekdoten från Hälsingland är ett bevis på att det finns en vilja där ute, men det krävs dock att konceptet uppfylls på alla plan för att kännas ”trovärdigt”. En produkt eller service som är ”närproducerad” är ett steg i rätt riktning mot ett hållbart leverne, men det krävs mer. Går även traktorer, kranar eller redskap för snöröjning under konceptet hållbarhet blir den slutliga tjänsten äkta på riktigt.

Varför välja svenska fordonskonstruktioner?

Även om det finns en hisnande stor utländsk marknad när det gäller utländska tillverkare och konstruktioner till exempelvis snöhantering är ändå valet att investera i svenskkonstruerade produkter en vinnare.

  • Minskar onödiga utsläpp från långa transportsträckor.
  • Gynnar det lokala näringslivet som kämpar mot en global marknad.
  • Ökad kontroll av tillverkning och garanti för att lagar följs.
  • Samverkande mellan lokala aktörer i strävan om ett mer hållbart samhälle.

Idag väljer fler aktörer att tänka som den norrländska förvaltaren och det bidrar till en allt mer miljömedveten tillvaro. Det krävs i de flesta fall någon som visar vägen och i detta fall var det att investera i rätt lantbruksfordon!