Det lönar sig alltid att jämföra olika bilförsäkringar, men det går inte att ge något enkelt, entydigt svar på frågan som ställs i rubriken.

Anledningen till detta är att många olika faktorer vägs samman när premien ska räkans ut, och olika försäkringsbolag värderar dessa faktorer olika. De bolagen försöker göra är att dels uppskatta risken för att du orsakar en olycka, dels risken för att något sker som beror på din bil. Bilens skick, var den brukar parkeras, körsträcka per år vägs in, och även din ålder, antal skadefria år m.m.

Sedan påverkas även premien av vilken typ av försäkring du väljer. Trafikförsäkringen är obligatorisk, utan den får du inte köra din bil. Försäkringen täcker de grundläggande skador som kan uppstå. Betalar du inte trafikförsäkring för ditt fordon krävs denna avgift in av Trafikförsäkringsföreningen.

Väljer du att teckna en fordonsförsäkring hos ett försäkringsbolag ingår trafikförsäkringen i denna. Förutom denna består bolagets försäkring dessutom av en hel- eller halvförsäkring. Halvförsäkringen, eller delkasko, omfattar moment som brandskada, stöldskada och rättshjälp om en olycka skulle drivas till domstol. Helförsäkringen, slutligen, omfattar skador på bl.a. karossen och gäller även om fordonsägaren själv orsakar skadorna. Hur stor ersättning man får beror bl.a. på självriskens storlek.