När en familj växer och man blir fler är det naturligt att man behöver mer utrymme hemma. Men de flesta har inga möjligheter att bygga ut sitt hus och inte heller att bygga ett nytt. Vad kan man då göra? Jo, ett taklyft!

Ett taklyft som här till exempel, innebär att man helt enkelt bygger på höjden, och får ett helt våningsplan till. Med andra ord, väldigt mycket utrymme att använda till barnrum, badrum eller varför inte ett arbetsrum? Det finns en del saker att tänka på vid ett taklyft, och de har vi listat här!

  • Får jag höja mitt hus? En grundläggande sak att ta reda på är om du ens får göra ett taklyft. Kontakta bygglovsavdelningen i din kommun och hör med dem om du får göra en våning till på ditt hus. Om reglerna är svårbedömda kan du be att få detaljplanen skriftligen. En annan bra måttstock är att se på hur grannarnas hus ser ut.
  • Stäm av med dina grannar. Det är alltid en god idé för grannsämjans skull att  informera dina grannar om dina planer.
  • Fundera över trappans placering. Det är bra om den kan finnas centralt i rummet.
  • För enklare rördragning är det bra om eventuellt badrum på övervåningen placeras ovanför badrum på undervåningen.
  • Om skorsten ska finnas kvar måste den förlängas.
  • Töm och städa ur vinden innan du sätter igång. Utvändigt ska takpannor och annan taktäckning plockas bort.
  • Kontrollera att det finns plats på tomten för ditt gamla tak i två till fyra delar. Om inte kan en container krävas för omedelbar bortforsling.