Att vara åkare för tjugo år sedan var något helt annat jämfört med nu. Åkeribranschen skriker efter folk och det utbildas för få lastbilschaufförer för att kunna möta efterfrågan. Enligt branschorganisationen TYA kommer det att fattas 50 000 chaufförer de närmsta tio åren.

Det ställs höga krav på den som vill bli yrkesförare. Det är inte bara att vara rent tekniskt kunnig på att framföra ett tungt fordon och känna till alla specialregler kring godstransporter. Den blivande chauffören bör ha ett antal plastkort i sin ägo som styrker hans/hennes kompetens och behörigheter förutom körkortet. ADR-intyg, digitalt förarkort, Yrkeskompetensbevis,  truckförarkort och gärna även behörighet för hjullastare eller fordonsmonterad kran. Sedan finns det i lastbilarna numera avancerad teknik, som kräver t ex kunnande om handdatorer etc. Ett viktigt verktyg är GPS, t ex från NorthTracker, där nuläget spåras och enheten kan även användas för stöldskydd.

Det är tuffa tider för åkeribranschen på grund av konkurrensen från utländska bolag som dumpar priserna utan att varken de svenska kunderna eller de europeiska chaufförerna har marginaler för detta. Utländska chaufförer bor i sin lastbil under långa tider och värmer lite mat på någon campingplats. Utgifter får de stå för helt själva.

I stort sett alla åkerier behöver anställa

Den stora efterfrågan på chaufförer har pågått i ett antal år nu. Yrkesförarutbildning upphandlas oftast av Arbetsförmedlingen och grundregeln är den som beviljas utbildningen måste tillhöra det som kallas ”prioriterade grupper”. En närmare beskrivning av vad det innebär finns på AF:s hemsida. Samma kriterier gäller fortfarande. Det finns alltså små möjligheter att få lära sig köra lastbil via Arbetsförmedlingen för den som inte har några särskilda behov av stöd under yrkesförarutbildningen, som i snitt tar fyra månader med alla behörigheter. Några nöjer sig med C-kort för att få köra tung lastbil utan släp, särskilt i storstäderna. Och C-kortet räcker ofta för chaufförsuppdrag i stadsmiljö. Det går givetvis att privat bekosta de behörigheter som krävs för ett visst jobb, men det är en omöjlig ekvation för de flesta. Yrkeskompetensbeviset krävs dock av alla sedan fyra år tillbaka, och det ska även uppdateras regelbundet med olika kurser, annars får chauffören inte rätt att köra yrkesmässigt längre.

Så här kan transportföretagens dilemma sammanfattas.

  • Prisdumpning
  • Skriande brist på chaufförer
  • Utbildning är kostnadskrävande
  • Ett stort generationsskifte väntar