Att vi lever i en tid där grön omställning är på tapeten har nog ingen missat. Men fortfarande är marknaden omogen. Trots det är det många länder som börjar ställa om, i Tyskland ska man förbjuda diesel i vissa städer. Hur kommer det påverka den svenska bilindustrin, är det många som undrar. Vi försöker reda ut svaren.

Det händer mycket inom svensk biltillverkning just nu. Många spekulerar i effekterna av ett tyskt dieselförbud: hur kommer det omforma biltillverkningen och marknaden? Kommer det påverka den svenska lagstiftningen? Att det kommer hamna många splitternya och fräscha dieselbilar på andra handsmarknaden är något som är en utbredd kännedom. Diesel har fått en så pass negativ publicitet att många helt enkelt väljer att göra sig av med sin dieselbil.

Konsekvenserna av dieselförbud?

Ett positivt steg i rätt riktning, menar många. Kanske för att detta påskyndar processen att skapa eldrivna bilar. Men som dn.ses motorrepporter menar kanske detta gör att det blir en överdriven bensinjakt. Bensin är inte lika energieffektivt som diesel, och det kan leda till förhöjda koldioxidutsläpp.

Många menar att även turistindustrin kommer kunna påverkas negativt. Det körs en hel del turistbussar runt om i Europa som är fulladdade med entusiastiska turister. Problemet är bara att bussarna körs på diesel. I Stockholm väntas ett dieselförbud i vissa delar av staden, varför många nu är oroliga för att framkomligheten för dessa tusentals bussar kommer försämras.

Ett tyskt dieselförbud kan alltså komma att påverka svensk bilindustri på följande sätt:

  • En ökad efterfrågan och användande av bensin
  • En andra handsmarknad som översvämmas av dieselbilar
  • Förmodade nedgång på vissa håll på börsen
  • Nedgång för turistnäringen

Många menar dock att det kanske till en början kommer bli en kostsam omställning, men att det i slutändan är våra klimatmål som ska uppfyllas för allas vår säkerhet. Men som biltillverkare eller bilägare måste man nu ha huvudet på skaft och hålla reda på vilka prognoser som förs, så man inte drabbas alltför negativt.