För att förlänga livslängden på sin bil är det förr eller senare nödvändigt att byta kylare. Kylaren är en värmeväxlare, som fungerar på ett sätt liknande en värmepump eller ett kylskåp. Temperaturen i kylaren kontrolleras av en termostat, som öppnas och stängs beroende på motorns temperatur.
En bilmotor håller inte en konstant temperatur, frö detta skulle vara en omöjlighet. Kylarens uppgift är istället att se till att temperaturen ligger inom ett visst intervall, vilket är de gränser som finns för motorns arbetstemperatur. För att kunna kyla ned motorn måste kylaren hålla lägre temperatur än motorn. När bilen rullar kyler fartvinden ned kylaren.
Många automatväxlade bilar har en extra kylare som kyler ned automatlådan. Det går att extrautrusta en del automatväxlade bilar med en kylare vid växellådan även om de inte har detta från början. Det är inte en åtgärd som ökar motorns effekt, men det gör att växellådan håller längre. Automatlådor har ju som bekant inte samma livslängd som manuella.
När man upplever problem med kylaren, exempelvis att motorns temperatur hamnar under den arbetstemperatur som den bör ha, så kan det vara termostaten det är fel på. Att byta ut termostaten är betydligt billigare än att byta ut hela kylaren.