Vad är viktigast för dina medarbetare på din bilverkstad? Och hur effektiviserar du tidrapporteringen och lönehanteringen?

Har du en verkstad och vill spara på lönekostnaderna samtidigt som en digitaliserad personalliggare är önskad? Då ska du kolla in en personalliggare för bilverkstad som finns hos Nuba. Den kombinerar logg av personal med tidsrapportering samtidigt som du kan se hela ditt team på en karta och får ut rätt rapporter för löner och fakturering. Enkelt och smidigt.

 

Viktigt för teamet i bilverkstan

Vad annars ska du tänka på när du har en bilverkstad? Bland annat att personalen trivs. Vad är då viktigast för svenskarna på jobbet? I en artikel i Metro går det att läsa om en ny undersökning från Yougov där man undersökt vad som är upplevda som viktigast för svenskarna på sina arbetsplatser. Hela 66 procent av de tillfrågade menade att bra kollegor var det viktigaste, något som såklart bidrar till trivsel och glatt humör, god stämning och tillit på en arbetsplats. Det som kom på andra plats hos de svarande var intressanta arbetsuppgifter, man vill helt enkelt känna att det man gör är meningsfullt och att det bidrar till en bättre värld. En psykolog som i artikeln kommenterar resultatet menar att människor har en inneboende önskan om att växa, utmanas och göra något som just känns meningsfullt. Då är också jobbet en bra kanal för att kunna göra det, det gäller bara att våga byta jobb om det är så att man inte trivs särskilt bra. Att det är bra stämning på bilverkstan är alltså a och o för att få dina medarbetare att trivas.

Sedan är det givetvis viktigt att de som arbetar i verkstaden känner att det är en trygg miljö att vistas i. Det sker en hel del bilbränder nära bilverkstäder så det gäller att ha brandfarliga ämnen i ett säkert förvar.