Att tillverka en bil är verkligen inte lätt och kräver i många stunder specialistkunskap  men tyvärr är dess bakomliggande hantverk något som ofta kommer i skymundan.  Kunskapen fås genom erfarenhet men samtidigt kräver varje specialist även de rätta verktygen för att kunna lyckas. Är man inte så van eller ens intresserad av att mecka med bilar har man kanske aldrig hört vad det är för verktyg som krävs. Kantpressning använder man sig av för att få till vissa delar och för att bland annat kunna skapa rundade kanter. Dessa typer av kantpressar som behövs är sällan något som man har i sin egen maskinpark hemma. Men antingen kan man låna en på en större verkstad om man man bygger sin helt egna bil. annars kan man betala en kunnig person som har gjort detta tidigare, vilket troligtvis kommer att ge det allra bästa resultatet.  Det är svårt för en oerfaren att uppnå samma resultat som en specialist med lång erfarenhet.

Många av de verktyg som kan komma att behövas är som sagt så pass stora att man sällan har någon tidigare erfarenhet av att arbeta med dem om man inte själv jobbar eller har jobbat i en verkstad med en stor maskinpark. Men det går ju såklart även bra att mecka själv hemma med de verktyg som man faktiskt har tillgång till.