Ibland behövs en grundförstärkning av ett garage eller en bilverkstad, just för att det finns sättningar i marken. Vad kan dessa bero på?

Har du en bilverkstad eller ett eget garage som behöver åtgärdas på grund av sättningar i marken? Då kan en grundförstärkning med Geobear vara nödvändig och behjälplig. När marken börjar sjunka kan nämligen fasader och väggar spricka, liksom golv luta, något som inte bara är besvärligt, det kan även vara farligt i en fastighet för arbete med tyngre maskiner och bilar. Ta hjälp med golv- och grundförstärkning, markstabilisering, skärminjektering och för att fylla upp eventuella hålrum, innan det blir för stora sättningsskador på garaget eller i verkstaden.

Sättningar är markytans sjunkning

SGU.se, Sveriges geologiska undersökning, går det att läsa om hur sättningar är markytans sjunkning på grund av att underliggande jordlager komprimeras, det vill säga trycks ihop. Det kan bero på litet olika saker. En orsak kan vara yttre påverkan, att marken har belastats med en stor byggnation eller att grundvattenytan har sänkts. Men det kan även uppkomma sättningar på grund av hålrum i marken under, dessa hålrum kan uppstå av följande orsaker:

  • Malmbrytning
  • Utvinning av gas och olja
  • Nedbrytning av organiskt material
  • Karstbildning
  • Uttorkning av jordar

 

Lerjord vanlig orsak till sättningar i marken

Det är vanligt med marksättning i lerjord, som finns här och där i Sverige. Bland annat i Uppsala, som har en så kallad postglacial lera. I UNT går det till exempel att läsa om hur gamla hus i staden inte rår på leran och på gator och byggnader går det att se spår av Uppsalaleran i form av sprickor eller sneda gator. Det är svårare som underlag när nya hus ska byggas och gå gågatan sjunker något varje år, just på grund av detta lerproblem. Nya hus byggs med betongpålar som håller hus jämna, under äldre hus finns ofta träpålar.

När sedan den torra sommaren drog förbi förvärrades sättningsskadorna, just eftersom vattnet torkades upp och jorden blev komprimerad. I en artikel i Enköpings-Posten går det att läsa om hur träd som står för nära hus, även de suger upp fukten i jorden, vilket skapar sättningar och sprickor i byggnader. Bra att tänka på alltså.